Wielkie sukcesy zaczynają się od małych pomysłów. Twórcom firmy ALTAS towarzyszyła idea budowania platformy komunikacji między biznesem a nauką.

Celem ALTAS jest praca na rzecz zwiększenia dostępu do nowej wiedzy użytecznej technologicznie i wdrożeniowo. Dzięki popularyzacji komercyjnych korzyści wynikających z inwestowania w badania i rozwój, istotnie wpływamy na wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie jej roli na świecie, codziennie przyczyniając się do wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości.

Innowacyjność, jakość i profesjonalizm – to wartości, które określają kim jesteśmy i co chcemy robić. Nasza firma dostarcza na rynek lokalny i ogólnokrajowy profesjonalne usługi badawcze i doradcze, poszerzając możliwości inwestycyjne przedsiębiorców, wspierając ich rozwój i kształtując pozytywny wizerunek polskiego biznesu.

Innowacyjność

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, nowe technologie i rozwojowe projekty. Wspieramy jednostki naukowe pracujące nad unowocześnianiem procesów produkcji, rozwojem produktów i najnowszych technologii możliwych do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.


Jakość

Aby osiągnąć sukces nie można stać w miejscu. Cały czas doskonalimy się i rozwijamy nasze usługi, aby pozyskiwać i spełniać oczekiwania nowych partnerów, którym dostarczamy niezbędne i najlepsze dla ich rozwoju rozwiązania oraz innowacje.


Profesjonalizm

Doskonale wiemy jak sprawnie łączyć naukę z biznesem tak, aby wzajemnie korzystały z tej współpracy dla swojego rozwoju. Nasze szerokie doświadczenie w działaniach B2S oraz innowacyjne podejście pomagają naszym partnerom osiągnąć pozycję liderów w swoich dziedzinach, a tym samym wspierać nowoczesną gospodarkę.


Dowiedz się więcej